Vertikalni i kosi transport

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema za vertikalni i kosi transport

Sistemi vertikalnog i kosog transporta

Sistemi vertikalnog i kosog transporta predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Najčešće korišćeni sistemi vertikalnog i kosog transporta su:

– sistemi liftova
– sistemi pokretnih stepenica – eskalatori
– sistemi pokretnih traka
– sistemi podiznih platformi
– transportni sistemi

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima za vertikalni i kosi transport pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema za vertikalni i kosi transport.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema za vertikalni i kosi transport će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja i opreme za navedene sisteme: teretni liftovi, putnički liftovi, električni liftovi, hidraulični liftovi itd., pokretne stepenice – eskalatori, pokretne trake, podizne platforme, transportni sistemi itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi za vertikalni i kosi transport funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji VERTIKALNI I KOSI TRANSPORT možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema za vertikalni i kosi transport.

Cene sistema vertikalnog i kosog transporta

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema za vertikalni i kosi transport su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA VERTIKALNI I KOSI TRANSPORT

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME ZA VERTIKALNI I KOSI TRANSPORT

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA ZA VERTIKALNI I KOSI TRANSPORT

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA ZA VERTIKALNI I KOSI TRANSPORT

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1