Ventilatori

Preduzeća koja se bave isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema ventilatora

Ventilatori i Ventilatorski sistemi

Ventilatorski sistemi predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Ventilatori su električni uređaji koji suže za ostvarivanje protoka vazduha prinudnom cirkulacijom. Osnovni tipovi sistema ventilatora se sastoje iz elektromotora i radnog kola. U poslovnim objektima najčešće su u upotrebi u sistemima klimatizacije: u sistemima klima komora kao ventilatori za ubacivanje vazduha i ventilatori za izvlačenje vazduha, u fan coil sistemima, sistemima ventilacije, vazdušnim zavesama, protivpožarnim sistemima ventilacije, ventilaciji masnih isparenja, u rashladnim sistemima itd.

Posle upoznavanja sa projektnom dokumentacijom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima ventilatora pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema ventilatora.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema ventilatora će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja i opreme za navedene sisteme: aksijalni ventilatori, radijalni ventilatori, centrifugalni ventilatori, tangencijalni ventilatori, poprečno protočni ventilatori itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi ventilatora funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji VENTILATORI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema ventilatora.

Cene ventilatora

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema ventilatora su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU SISTEMA VENTILATORA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1