Ušteda električne energije

Ušteda električne energije

Postoji više načina na koje možete uštedeti elektičnu energiju. Ovde ćemo detaljnije opisati svaki od njih sa navođenjem primera, analizom efikasnosti i procentom uštede. Za početak uključujte samo one potrošače koji su Vam neophodni i samo u vremenskom periodu kada je potrebno da budu uključeni.

Izbor svetlosnih izvora

Pravilnim izborom svetlosnih izvora uštedite za rasvetu i do 80% električne energije.

Uštedite električnu energiju primenom savremenih rešenja za osvetljenje:

– Sistemi za osvetljenje zavisni od dnevnog svetla i prisustva osoba u prostoriji

– Efikasniji izvori svetla

– Elektronski balasti

Pogledajte detaljnije uštedu električne energije pravilnim izborom svetosnih izvora (288KB) >>>

4 načina za uštedu električne energije

Pogledajte na koja 4 najefikasnija načina možete uštedeti električnu energiju u Vašoj kompaniji.

Mogućnosti i načini uštede su sledeći:

1. Ušteda u rasveti
– Zamenom postojećih rasvetnih tela novim, visokoefikasnim
– Smanjenjem intenziteta osvetljaja rasvete kada visok nivo osvetljaja nije potreban korišćenjem inteligentnih regulatora rasvete

2. Ušteda u elektromotornim pogonima
– Ugradnjom frekventne regulacije asinhronih motora
– Ugradnjom upuštača asinhronih motora sa uštedom
– Zamenom energetski neefikasnih motora

3. Ušteda kompenzacijom reaktivne snage
– Ugradnjom kompenzatora reaktivne snage

4. Ušteda ograničenjem vršne snage
– Ugradnjom uređaja za automatsko upravljanje potrošačima

Pogledajte opširniji opis navedenih načina uštede električne energije (3.78MB) >>>

baner-tmc
baner-esajam1