Trafostanice

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema trafostanica

Trafostanice

Trafostanice predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Trafostanice predstavljaju elektroenergetske sisteme za transformaciju napona. Postoje trafostanice različitih naponskih nivoa, konfiguracije i načina montaže. U poslovnim, stambenim i privrednim objektima najčešće se, sa viših naponskih nivoa, vrši krajnja transformacija napona na 0.4kV a u industrijskim objektima, osim na 0.4kV, krajnja transformacija se vrši, u zavisnosti od potrebe, i na 6kV i 10kV zbog visokonaponskih potrošača (motora itd.).
Jedna klasična trafostanica u poslovnim, stambenim, privrednim i industrijskim objektima se najčešće sastoji od sledeća tri električna sistema:

– srednjenaponsko postrojenje sa odgovarajućim brojem ćelija koje se smešta u odgovarajuću zasebnu prostoriju i koje se najčešće sa energetskim transformatorom povezuje kablovskim razvodom
– energetski transformator (ili više njih) odgovarajućeg naponskog nivoa koji se smešta u zasebnu prostoriju za transformator (trafo boks)
– niskonaponsko postrojenje (ili više njih) sa odgovarajućim brojem polja odnosno izvoda koje se smešta u odgovarajuću zasebnu prostoriju i koje se najčešće sa energetskim transformatorom povezuje sabirničkim razvodom

Naravno postoje i drugi tipovi trafostanica, u zavisnosti od naponskih nivoa, u kojima se niskonaponsko i srednjenaponsko postrojenje smešta u istu prostoriju, trafostanice u kojima se energetski transformator, niskonaponsko i srednjenaponsko postrojenje smešta u istu prostoriju, trafostanice u kojima se energetski transformator, niskonaponsko i srednjenaponsko postrojenje povezuju samo kablovskim razvodom, trafostanice u kojima su energetski transformatori za spoljnu montažu, stubne trafostanice, tzv. limene trafostanice, tzv. zidane trafostanice, trafostanice kao trafo polja u kojima se za spoljnu montažu postavljaju i energetski transformatori, prekidači, rastavljači, strujni i naponski transformatori, izolatori, odvodnici prenapona itd. i mnogi drugi tipovi trafostanica.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima trafostanica pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema trafostanica.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema trafostanica će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja i opreme za kompletne trafostanice: energetski transformatori, visokonaponska, srednjenaponska i niskonaponska postrojenja, sabirnice, kablovski sistem itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi trafostanica funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji TRAFOSTANICE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema trafostanica.

Cene sistema trafostanica

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema trafostanica su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA TRAFOSTANICA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME TRAFOSTANICA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA TRAFOSTANICA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA TRAFOSTANICA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1