Telekomunikacije

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema telekomunikacija

Sistemi telekomunikacija

Sistemi telekomunikacija predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Telekomunikacioni sistemi generalno predstavljaju sisteme za prenos svih vrsta informacija. Sistemi fiksne telefonije, mobilne telefonije i interneta predstavljaju sadašnje telekomunikacione sisteme bez kojih moderni objekti ne mogu da funkcionišu. Konvencionalni sistemi telekomunikacija koriste bakarne provodnike a savremeni sistemi koriste opticke i bežicne signale za prenos informacija.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima telekomunikacija pristupa se planiranju odgovarajuceg tehnickog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvodenje radova, prema tehnickim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor elektricnih uredaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuce, tehnicki sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema telekomunikacija.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema telekomunikacija ce se predvideti ugradnja odgovarajucih elektricnih instalacija, uredaja, opreme i materijala za navedene sisteme: data centri, telefonski sistemi, telefonske centrale, telefonski uredaji, sistemi fiksne telefonije, sistemi mobilne telefonije, internet sistemi, GPS sistemi, GPRS sistemi, modemi, oprema za telekomunikacije – uticnice RJ45, modemi itd., softver – android, symbianOS, windows phone, provajderi itd. Obavezno je potrebno da elektricna instalacija, uredaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvodaca kako bi sistemi telekomunikacija funkcionisali na pravilan nacin.

U podkategoriji TELEKOMUNIKACIJE možete pronaci veliki broj preduzeca iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvodenjem radova i tehnickim održavanjem sistema telekomunikacija.

Cene sistema telekomunikacija

Cene projektovanja, isporuke uredaja i opreme, izvodenja radova i tehnickog održavanja sistema telekomunikacija su razlicite, odreduju se za svaki sistem pojedinacno i zavise od sledecih faktora: obima i složenosti navedenih elektricnih sistema, neophodnosti angažovanja strucnih kadrova, kolicine narucenih uredaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specificnih zahteva investitora, nacina i rokova placanja i ostalih faktora.


PREDUZECA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA TELEKOMUNIKACIJA

Izdvajamo sledeca preduzeca:

Pogledajte i sledeca preduzeca:


PREDUZECA ZA ISPORUKU ELEKTRICNIH UREÐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME TELEKOMUNIKACIJA

Izdvajamo sledeca preduzeca:

Pogledajte i sledeca preduzeca:


PREDUZECA ZA IZVOÐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA TELEKOMUNIKACIJA

Izdvajamo sledeca preduzeca:

Pogledajte i sledeca preduzeca:


PREDUZECA ZA TEHNICKO ODRŽAVANJE SISTEMA TELEKOMUNIKACIJA

Izdvajamo sledeca preduzeca:

Pogledajte i sledeca preduzeca:

baner-tmc
baner-esajam1