Tehničko održavanje objekta

TMC - Elektro - FinalTECHNICAL MAINTENANCE CONSULTING je agencija specijalizovana za konsalting i menadžment u oblasti Tehničkog održavanja objekata. Naše dugogodišnje iskustvo Vam može pomoći da unapredite nivo održavanja svih tehničkih sistema u opening i preopening fazama Vaših objekata svih tipova: hoteli, banke, trgovinski centri, poslovni i stambeni objekti, fabrike itd.

Veliki broj inženjera elektrotehnike, mašinstva, gradjevine i arhitekture su Vam na raspolaganju za rešenje svih tehničkih problema u Vašim objektima.

Ukoliko ne želite da angažujete skupe inženjere ostvarite saradnju sa našim inženjerskim timom po znatno nižoj ceni i mnogo boljem kvalitetu. Kontaktirajte nas i saznajte kako.

Omogućavamo Vam i nabavku opreme i materijala (svetlosni izvori, električna oprema itd.) po povoljnijim cenama tako što objedinjujemo količine za sve naše klijente i tako se pojavljujemo kod isporučilaca koji nam odobravaju veće rabate.

Proverite koje usluge nudimo besplatno.TMC - Masinski - Final

Možemo da Vam ponudimo sledeće usluge iz oblasti održavanja svih tehničkih sistema u Vašem objektu:

 • Formiranje novog ili reorganizacija postojećeg Sektora za tehničko održavanje sa izborom kvalitetnih kadrova za sve pozicije
 • Planiranje potrebnog budžeta (CapEx i OpEx) za optimalno funkcionisanje sektora tehničkog održavanja sa planiranjem svih potrebnih troškova
 • Izbor snabdevača električnom energijom, ugovaranje, analiza i planiranje potrebne potrošnje električne energije
 • Smanjenje računa za električnu energiju (naplata naših usluga od procenta uštede)
 • Poslovni kontakti sa svim javnim preduzećima i realizacija potrebnih usluga
 • Utvrđivanje i otklanjanje nedostataka na Vašim tehničkim sistemima u garantnom roku projektanata, isporučilaca opreme i izvođača radova sa dostavljanjem Tehničkog izveštaja
 • Definisanje svih procedura, principa rada i načina funkcionisanja svih tehničkih sistema namenski prema modelu korisnika
 • Predlozi za unapređenje rada svih tehničkih sistema u Vašem objektu
 • Uvođenje sistema energetske efikasnosti i dobijanje LEED sertifikata za energetski efikasne i ekološke objekte
 • Smanjenje troškova svih energenata (naplata naših usluga od procenta uštede)
 • Izbor kvalitetnih servisera za sve tehničke sisteme u Vašem objektu (periodični servisi: trafostanice, sistema klimatizacije, Dizel Elektro Agregata, liftova, eskalatora, PP sistema, BMS (CSNU), tehnoloških potrošača za kuhinje, restorane, pekare, poslastičarnice, mesare, bazensku opremu, ispitivanje električne i gromobranske instalacije itd.)
 • Mašinske i elektroinženjerske usluge svih tipova
 • Kontrola usklađenosti sa zakonskim propisima koje treba da ispunjavaju Vaši tehnički sistemi
 • Omogućavanje nabavke opreme i materijala (svetlosni izvori, električna oprema itd.) po povoljnijim cenama tako što objedinjujemo količine za sve naše klijente i tako se pojavljujemo kod isporučilaca koji nam odobravaju veće rabate
 • Sve ostale usluge koje se odnose na kvalitetno održavanje tehničkih sistema u Vašem objektu

Možete nam prepustiti na upravljanje sledeće tehničke sisteme u Vašim objektima: Trafostanice sa pripadajućim sistemima, Elektroenergetske instalacije i postrojenja, Elektro-mašinska postrojenja, Elektromotorni pogoni, Tehnološki potrošači, Sistemi klimatizacije, grejanja i hlađenja (KGH sistemi),  Sistemi Dizel Elektro Agregata, Gromobranska instalacija, Protivpožarni sistemi, Protivprovalni sistemi, Sistemi video nadzora i ozvučenja, Sistemi osvetljenja, Elektronski sistemi, Sistemi kontrole prolaza i pristupa, SKS i IT sistemi, Računarski sistemi, Sistemi besprekidnog napajanja, Sistemi telekomunikacija, Centralni sistemi za nadzor i upravljanje (BMS), Sistemi energetske efikasnosti sa dobijanjem LEED sertifikata, Sistemi vertikalnog i kosog transporta, Bazenska oprema kao i svi ostali tehnički sistemi u Vašim objektima

Za detaljnije informacije i opširniji spisak naših usluga u preopening i opening fazi funkcionisanja objekata možete nas slobodno kontaktirati na:

INŽENJERSKI TIM

Telefon: 064 1195 245

e-mail: TechnicalMaintenanceConsulting@gmail.com

e-mail: TehnickoOdrzavanjeObjekata@gmail.com

Beograd, Srbija

Vi se bavite Vašim osnovnim poslom a tehnicko održavanje Vaših objekata prepustite nama

Inženjerski tim agencije Technical Maintenance Consulting

Posetite nas na: www.tehnickoodrzavanjeobjekata.rs

baner-tmc
baner-esajam1