Sistemi besprekidnog napajanja

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema besprekidnog napajanja

Sistemi besprekidnog napajanja

Sistemi besprekidnog napajanja predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Prvenstveni cilj upotrebe sistema besprekidnog napajanja je da prioritetni potrošači korisnika ni u jednom trenutku ne ostanu bez električnog napajanja odnosno nikada ne dođu u beznaponsko stanje. Osnovni sistemi besprekidnog napajanja se sastoje iz rezervnog izvora energije (baterije) koja se preko mrežnog ispravljača puni jednosmernom strujom, baterija napaja invertor koji jednosmernu energiju (DC) pretvara u naizmeničnu (AC) i kao takvu je dostavlja potrošačima čime se potrošači štite od od kritičnih opterećenja, naponskih padova, udara i prenapona, električnih šumova, harmonika, promena učestanosti napojne mreže itd.

Sistemi besprekidnog napajanja snage od 50VA do 3MVA se najčešće koriste za medicinsku, računarsku i telekomunikacionu opremu, finansijske, bankarske i trgovačke sisteme, za transakcije na berzi i u poslovnim sistemima, za internet komunikacije, u data centrima, za industrijsku procesnu opremu itd. gde je potrebno ostvariti visoku redudantnost sistema odnosno sigurno, stabilno i pouzdano napajanje.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima besprekidnog napajanja pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema besprekidnog napajanja.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema besprekidnog napajanja će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi besprekidnog napajanja funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji SISTEMI BESPREKIDNOG NAPAJANJA možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema besprekidnog napajanja.

Cene sistema besprekidnog napajanja

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema besprekidnog napajanja su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME BESPREKIDNOG NAPAJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1