Računarski sistemi

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem računarskih sistema

Računarski sistemi

Računarski sistemi predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Računarski sistemi u velikom broju objekata najčešće imaju sledeću primenu:

– U okviru pojedinačnih sistema za obradu potrebnih podataka
– Na nivou celog objekta kao deo sistema automatskog upravljanja za kontrolu velikog broja različitih električnih sistema (data centri, sistemi telekomunikacija, centralni sistemi za nadzor i upravljanje itd.)

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim računarskim sistemima pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje računarskih sistema.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom računarskih sistema će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: data centri, prenosni računari – laptop računari, ultrabook računari, netbook, noutbook, tablet PC, desktop računari, serveri, mreže i mrežni sistemi – umrežavanje, instalacije, strukturni kablovski sistem, integrisani informacioni sistemi, internet – kablovski, ADSL, wireless, bežični, ethernet, provajderi itd., informacione tehnologije, uređaji za računare – serveri, skeneri, ploteri, štampači – ink jet štampači, ink jet All in one, laserski štampači, color laser štampači, laserski štampači All in one, matrični štampači itd., printeri, itd., oprema za računare, hardver – hard diskovi, HDD, procesori, matične ploče, grafičke karte, video karte, TV karte, audio karte, zvučne karte, modemi, grafičke table, napojne jedinice, napajanja, optički uređaji, web kamere, mrežna oprema, memorija, memorijske kartice, USB flash memorija, miševi, tastature, kuleri, kućišta, oprema za kućišta za računare, HDD rack, elektro zaštita, torbe itd., softver – windows, linux, macintosh, unix itd., provajderi itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi računarski sistemi funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji RAČUNARSKI SISTEMI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem računarskih sistema.

Cene računarskih sistema

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja računarskih sistema su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA RAČUNARSKE SISTEME

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI RAČUNARSKIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1