Pumpe

Preduzeća koja se bave isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema pumpi

Pumpe – Pumpni sistemi

Pumpni sistemi predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Pumpe su električni uređaji koji suže za ostvarivanje protoka tečnih medija prinudnom cirkulacijom. Pumpe prebacuju tečni medij iz područja nižeg pritiska u područje višeg pritiska, a razliku u pritiscima prevladavaju dodajući energiju sistemu. Osnovni tipovi pumpi se sastoje iz elektromotora i radnog kola. Najčešće su u upotrebi pumpe koje kao medij koriste vodu, gorivo itd.

Posle upoznavanja sa projektnom dokumentacijom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima pumpi pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema pumpi.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema pumpi će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja i opreme za navedene sisteme: cirkulacione pumpe, centrifugalne pumpe, potapajuće pumpe, kotlovske pumpe, kondenzne pumpe, štapne pumpe, klipne pumpe, centrifugalne pumpe, vijčane pumpe, zupčaste pumpe, mlazne pumpe, pumpe visokog pritiska, pumpe niskog pritiska, hidrofori, sistemi za izjednačavanje pritiska, sistemi za podizanje pritiska, dozir pumpe itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi pumpi funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji PUMPE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema pumpi.

Cene pumpi

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema pumpi su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU PUMPI

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA PUMPI

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1