Protivpožarni sistemi

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem protivpožarnih sistema

Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Protivpožarni sistemi se koriste kako bi se izvršila detekcija, odnosno rano otkrivanje, i gašenje požara. Pre ugradnje se vrši izrada elaborata zaštite od požara i na osnovu toga se vrši izbor i projektovanje odgovarajućeg protivpožarnog sistema.

Protivpožarni sistemi se mogu podeliti, prema načinu funkcionisanja, na dve osnovne kategorije:

– Protivpožarni sistemi za detekciju, odnosno rano otkrivanje, požara
– Protivpožarni sistemi za gašenje požara

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim protivpožarnim sistemima pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje protivpožarnih sistema.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom protivpožarnih sistema će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: sistemi za detekciju vatre i dima, sistemi za detekciju gasa, protivpožarne centrale, gasne centrale, gasni detektori, dimni javljači požara, termički javljači požara, ručni javljači požara, protivpožarna vrata, protivpožarne klapne, prozori za odimljavanje, protivpanične svetiljke, sprinkler sistemi, vatrogasni uređaji itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi protivpožarni sistemi funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji PROTIVPOŽARNI SISTEMI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem protivpožarnih sistema.

Cene protivpožarnih sistema

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja protivpožarnih sistema su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE PROTIVPOŽARNIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA PROTIVPOŽARNE SISTEME

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI PROTIVPOŽARNIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1