Preduzeća za projektovanje električnih sistema

Projektovanje električnih sistema

Projektovanje električnih sistema se izvodi prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.

U kategoriji Preduzeća za projektovanje električnih sistema možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koje se bave projektovanjem sledećih električnih sistema:

Projektovanje električnih sistema

Izrada projektne dokumentacije predstavlja prvu fazu u realizaciji električnih sistema. Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o projektovanom električnom sistemu pristupa se izradi projekta.

Osnovni tipovi projekata su:
– Idejni projekat
– Glavni elektrotehnički projekat
– Prema potrebi može se pristupiti i izradi Izvođačkog projekta
– Projekat izvedenog objekta

Osnovni delovi svakog projekta su:

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

– Opšta dokumentacija
– Izvod iz odgovarajućeg registra preduzeća za projektovanje električnih sistema
– Licenca projektanta i važnost iste
– izjave projektanata o pridržavanju tehničkih propisa iz oblasti elektrotehnike
– Projektni zadatak
– Tehnički opis
– Prilog o primenjenim merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu
– Spisak korišćenih tehničkih propisa i standarda
– Tehničke uslove za polaganje i izvođenje elektroenergetske instalacije
– Odgovarajuće proračune za električnu instalaciju i opremu (dozvoljeno termičko opterećenje opreme, pad napona, kratak spoj…)
– Predmer i predračun

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

– Situacioni plan
– Plan električnih instalacija (za osvetljenje, utičnice, direktne priključke…)
– Jednopolne šeme
– Šeme delovanja
– Šeme vezivanja

Cene projekata zavise od obima i složenosti projektovanih električnih sistema, vremena potrebnog za izradu, rokova za završetak projekta, dodatnih zahteva investitora i ostalih faktora.
Cena projekta se određuje za svaki projekat pojedinačno.

baner-tmc
baner-esajam1