Preduzeća za tehničko održavanje objekata, električnih sistema i uređaja

Tehničko održavanje objekata, električnih sistema i uređaja

U kategoriji Preduzeća za tehničko održavanje objekata, električnih sistema i uređaja možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave profesionalnim održavanjem električnih sistema i uređaja:

Tehničko održavanje objekata, električnih sistema i uređaja predstavlja poslednju fazu u realizaciji i eksploataciji elektrotehničkih sistema.

Posle završetka izvođenjaradova, montaže, instaliranja i puštanja u rad električnih sistema a i u toku njihove eksploatacije potrebno je navedene sisteme tehnički održavati, prema propisima iz oblasti elektrotehnike, kako bi se obezbedilo njihovo odgovarajuće, tehnički sigurno i za korisnika bezbedno funkcionisanje.

Preduzeća koja je bave održavanjem električnih sistema mogu sa korisnikom da ugovore sledeće načine održavanja:

– Održavanje svih tehničkih sistema u objektu
– Održavanje pojedninačnih električnih sistema i uređaja

Facility management predstavlja poseban vid upravljanja nekretninama koji, između ostalog, podrazumeva i tehničko održavanje električnih sistema u kompletnom objektu. Preduzeća koja se bave ovim vidom održavanja mogu, pored tehničkog održavanja električnih sistema, korisniku da ponude upravljanje i organizovanje i ostalih aspekata funkcionisanja objekata kao što su: bezbednost, čišćenje, snabdevanje, izdavanje prostora, planiranje troškova, finansijsko upravljanje, konsultantske usluge itd.

Osnovni vidovi održavanja električnih sistema su:

– Preventivno (redovno, planirano) koje ima svoju unapred određenu dinamiku radova
– Interventno (korektivno, neplanirano) koje se primenjuje prilikom zastoja u radu određenog sistema

Prema obimu radova razlikuju se sledeći tipovi održavanja električnih sistema:

– Revizija
– Remont

Prilikom održavanja električnih sistema i uređaja potrebno je pridržavati se preporuka proizvođača: kada treba vršiti pojedine radnje u sklopu održavanja uređaja ili sistema, kontrola praćenja stanja uređaja, preventivna zamena pojedinih delova itd.

Kvalitetno tehničko održavanje električnih sistema predstavlja kompromis između cene, kvaliteta i bezbednog i trajnog funkcionisanja navedenih sistema.

Cene usluga tehničkog održavanja i servisa

Cene usluga tehničkog održavanja električnih sistema su različite i zavise od više faktora: složenost električnih sistema koji su predmet održavanja, neophodnost angažovanja stručnih kadrova, obim radova, rokovi za završetak radova, oprema, materijal i alat potrebni za održavanje, način i rokovi plaćanja, dodatni zahtevi investitora itd.

Kada se vrši održavanje svih tehničkih sistema u objektu cena usluge održavanja se može naplaćivati i po kvadratu površine objekata.

baner-tmc
baner-esajam1