Obnovljivi izvori električne energije

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem obnovljivih izvora električne energije

Obnovljivi izvori električne energije

Obnovljivi izvori električne energije predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Prema načinu dobijanja električne energije razlikujemo sledeće sisteme obnovljivih izvora električne energije:

– fotonaponski solarni sistemi
– hidrocentrale i mini hidrocentrale
– vetrogeneratori
– izvori kod kojih se električna energija dobija iz geotermalnih izvora
– izvori kod kojih se električna energija dobija iz biomase

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim obnovljivim izvorima električne energije pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje obnovljivih izvora električne energije.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom obnovljivih izvora električne energije će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi obnovljivi izvori električne energije funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem obnovljivih izvora električne energije.

Cene sistema obnovljivih izvora električne energije

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja obnovljivih izvora električne energije su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1