O nama

Elektro Sajam

logo-200x200ElektroSajam.com je jedinstvena, specijalizovana i profesionalna on-line prezentacija koja ima za cilj da omogući svim investitorima, a i našim kolegama inženjerima elektrotehnike, elektrotehničarima i svim zainteresovanima, da na jednom mestu pronađu sve neophodne informacije i poslovne kontakte potrebne za Projektovanje, Nabavku opreme i materijala, Izvođenje radova i Održavanje i servisiranje električnih sistema u objektima različitih namena.

Nedostatak ovakvih stručnih informacija na jednom mestu naveo nas je da promovišemo ovakav vid interaktivne međusobne komunikacije između investitora i licenciranih inženjera elektrotehnike: Projektanata, Isporučilaca opreme i materijala, Izvođača radova i Menadžera održavanja kao predstavnika četiri ključne oblasti pri realizaciji i održavanju električnih sistema u različitim objektima.

Tokom redovnih poseta našoj prezentaciji vrlo brzo ćete se uveriti u potencijal jednog ovakvog načina pribavljanja svih informacija vezanih za oblast elektrotehnike i nadamo se da će Vam one pomoći da unapredite nivo Vašeg poslovanja. Cilj nam je da napravimo najveću bazu podataka ovog tipa u Srbiji i regionu i da je stavimo na raspolaganje svima kojima je potrebna.

Elektro Sajam, između ostalog, predstavlja svojevrstan Poslovni imenik za oblast elektrotehnike razvrstan po najvažnijim oblastima.

Prezentacija sadrži i ostale korisne informacije iz oblasti elektrotehnike: Kataloge i Prospekte, Cenovnike, Savete za uštedu električne energije, Literaturu i Časopise, Korisne linkove, Zakone, Propise i Standarde, Aktuelne teme, Nove projekte i Tehnička rešenja, Tehničke karakteristike uređaja, opreme i materijala itd.

Mi smo ukratko:

T im inženjera sa višegodišnjim iskustvom iz raznih oblasti elektrotehnike.
E lektrotehnički entuzijasti zainteresovani za unapređenje oblasti elektrotehnike.
S istemski povezani sa ostalim kolegama iz raznih oblasti elektrotehnike.
L icencirani inženjeri za projektovanje i izvođenje radova u oblasti elektrotehnike.
A nalitičari svih informacija vezanih za elektrotehniku.

baner-tmc
baner-esajam1