Savremena rešenja za energetske i telekomunikacione sisteme

ee_sistemi - 320x448Kompanija TeleGroup osnovana je 1. aprila 2001. godine kao integrator informaciono-komunikacionih mreža i sistema i operaterima fiksne i mobilne telefonije, servis provajderima i korporativnim sistemima, isporučuje kompletna integrisana rešenja za prenos govora, podataka i slike do krajnjih korisnika. TeleGroup je proširio poslovnu ponudu i u oblasti elektroenergetskih sistema. Korisnicima nudi kompletnu uslugu po principu ključ u ruke počev od konsaltinga, projektovanja, izgradnje i integracije komunikacionih i elektroenergetskih sistema i mreža zatim usluge u vidu sofisticirane logistike pri obezbezbeđivanju kako opreme tako i organizacije servisa i održavanja.

Aktivnim prisustvom u pet zemalja (Srbija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora i Makedonija), TeleGroup se danas svrstava među vodeće regionalne partnere najvećih svetskih proizvođača u oblasti ICT industrije i energetike.”

Pogledajte više detalja (443KB) >>>

www.telegroup-ltd.com
office@telegroup-ltd.com

baner-tmc
baner-esajam1