Korisne informacije

Ovde možete na jednom mestu pronaći korisne informacije iz oblasti elektrotehnike. Potrebno je naglasiti da su ovi podaci informativnog karaktera. Za tačne vrednostitreba izvršiti proračune prema datim uslovima za svaki slučaj posebno.

Baza znanja

Pogledajte značenje oznaka: AC-1, AC-2, AC-3…; karakteristike TN, TT i IT sistema i još mnogo toga (1.05Mb) >>>

Na jednom mestu pogledajte sledeće korisne informacije iz oblasti elektrotehnike:

– Označavanje i sistem klasifikacije stepena zaštite IP (Pogledajte značenje IP oznaka od IP 00 do IP 69…)
– Označavanje kategorije primene niskonaponskih prekidača – i upravljačkih uređaja (Pogledajte značenje oznaka AC-1, AC-2, AC-3… za naizmeničnu struju i DC-1, DC-3, DC-5… za jednosmernu struju…)
– Standardni preseci bakarnih provodnika punog (kružnog) preseka i ispitne struje prema IEC 60947-7-1
– Granice delovanja prekostrujnih relea sa vremenskim zakašnjavanjem u slučaju napajanja svih polova
– Stepen zagađenosti (Pogledajte oznake stepena zagađenosti 1, 2, 3 i 4…)
– Stezni momenti vijčanih stezaljki za kontrolu mehaničke čvrstoće (Pogledajte vrednosti steznih momenata I. II. III….)
– Osobine sagorevanja plastičnih materijala (Pogledajte značenja klasa HB, V1, V2, V0 i V5…)
– Tipovi razvodnih električnih instalacija niskog napona (Pogledajte karakteristike TN, TT, IT sistema…)
– Obeležavanje kablova (Prema standardima, Nazivnom naponu, Izolaciji žila i plašta, materijalu, konstrukciji i broju žila…)
– Korisne informacije o prenaponskoj zaštiti
– Sistem zona gromobranske zaštite tipa LPZ
– Primeri povezivanja koordinirane primene odvodnika prenapona tipa TTV u pojedinim instalacijama
– Upuštač zvezda-trougao (Pogledajte energetsku šemu i šemu delovanja, opis rada, kombinacije opreme…)
– Označavanja (Pogledajte značenja oznaka na proizvodima ili na etiketama, označavanja prekidača, stezaljki…)
– O standardima
– Spisak standarda
– Spisak kodova Tracon Electric proizvoda

Šeme grebenastih sklopki

Pogledajte standardne oznake šema grebenastih sklopki (1000kb) >>>

Oznake šema grebenastih sklopki proizvođača Rasina su standardne i iste su sa odgovarajućim oznakama proizvođača Eltex – Kruševac, Končar – Zagreb i EMO – Ohrid.

– Sklopke se proizvode u četiri veličine i u 10 strujnih vrednosti:
10A, 16A, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 200A, 400A i 630A.

– Oznake tipova ugradnji sklopki su: U – Ugradna, PK – Plastično kućište, OU – Odvojena ugradnja

– Broj elemenata sklopki zavisi od šeme prekidača i standardno se proizvodi do 12 elemenata.

– Ručica može imati maksimalno do 12 položaja sa uglom zakretanja od 30 do 90 stepeni. Dostupne su u dva oblika i dve boje. Sklopke se standardno isporučuju sa kraćom ručicom u crnoj boji. Ukoliko se zahteva neka nestandardna ručica to se mora posebno naglasiti prilikom naručivanja prekidača.

Strujno opterećenje energetskih kablova

Pogledajte preporuke za strujno opterećenje energetskih kablova sa termoplastičnom izolacijom i plaštom Industrije kablova Jagodina (890kb) >>>:

A) Opšte odredbe
B) Osnove pri proračunu
C) Tabele dozvoljenog strujnog opterećenja
D) Faktori za proračun

Preporuke obuhvataju pogonske uslove, načine polaganja i strujno opterećenje jednožilnih, dvožilnih, trožilnih i četvorožilnih bakarnih i aluminijumskih kablova za nazivne napone Uo/U = 0.6/1kV, Uo/U = 3.5/6kV i Uo/U = 5.8/10kV u jednofaznim i trofaznim sistemima imajući u vidu uticaje specifičnog toplotnog otpora zemljišta, temperature okoline, drugih paralelno položenih kablova, veličine i trajanja opterećenja…

baner-tmc
baner-esajam1