Kablovi i provodnici

Preduzeća koja se bave isporukom kablova, provodnika i kablovske opreme

Kablovi i provodnici

Kablovi, provodnici i kablovska oprema predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova električnih istema.

Pravilan proračun i izbor kablova i provodnika: bakarnih, aluminijumskih, optičkih itd., odgovarajućeg tipa i preseka prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema u objektu.

U zavisnosti od projektovanih karakteristika vrši se nabavka i ugradnja odgovarajućih kablova, provodnika i kablovske opreme: bakarni i aluminijumski kablovi različitih tipova i preseka – 0.6mm2, 0.8mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, tipovi – PP, PP-Y, PP/R, PP/J, PP/J-Y, P/L, PP/L-Y, PP00, PP00-Y, PP00-A, PP40, PP40-A, PP41, PP41-A, PP44, PP44-A, PP45, PP45-A, PHP 48, PHP 81, PHP 84, PHP 85, X00-A, SN SKS XHE48/0-A, XHP48, XHP48-A, XHP49, XHP49-A, XP00, XP00-A, LiYCY, ZN/S, GG/J, EPN-50, NHXMH, N2XH, NHXHX, TK59, J-Y(St)Y, J-H(St)H, TI20, TM20, RF, RG, UTP, FTP, SFTP, JB Y(St)Y, H07V-K, FE180, E90, E30, energetski kablovi, niskonaponski kablovi (do 1kV), srednjenaponski kablovi (6kV, 10kV, 35kV), visokonaponski kablovi, energetski instalacioni kablovi, komandno-signalni kablovi, bakarni kablovi, aluminijumski kablovi, optički kablovi, gumirani kablovi, telekomunikacioni kablovi, koaksijalni kablovi, silikonski kablovi, kablovi za elektroniku, kablovi za elektroakustiku, kablovi za računare, kablovi za alarmne sisteme, halogen free kablovi, kablovi bez halogenih elemenata, negorivi kablovi, kablovi izolovani termoplastičnim masama, kablovi izolovani PVC masom, temperaturno otporni kablovi, kompozitni kablovi, kablovi za specijalne namene, kablovi za železnice i metroe, kablovi za naftnu industriju, rudarski kablovi, finožični kablovi, fleksibilni kablovi itd., provodnici – P/F provodnici, finožični provodnici, fleksibilni provodnici, energetski instalacioni provodnici, neizolovani provodnici, temperaturno otporni provodnici, auto provodnici, koaksijalni provodnici, telekomunikacioni provodnici, kompozitni provodnici, provodnici za specijalne namene, kablovska oprema i pribor – spojnice, završnice, račve, papučice, buksne, obujmice, perforirani nosači kablova, perforirani nosači kablova bez halogenih elemenata, parapeti, parapeti bez halogenih elemenata, kanalice, kanalice bez halogenih elemenata, produžni kablovi itd.;

Obavezno je potrebno da kablovi, provodnici i kablovska oprema budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi navedni električni sistemi funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji KABLOVI I PROVODNICI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave proizvodnjom i prodajom kablova, provodnika i kablovske opreme.

Cene kablova i provodnika

Cene isporuke kablova, provodnika i kablovske opreme su različite, određuju se za svaki tip pojedinačno i zavise od sledećih faktora: količine naručenih kablova, provodnika i kablovske opreme, mesta i roka isporuke, načina i rokova plaćanja, avansnog plaćanja, stanja u magacinu, potreban uvoz robe iz inostranstva itd.


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU KABLOVA, PROVODNIKA I KABLOVSKE OPREME

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1