Izvori električne energije

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme i izvođenjem radova na ugradnji izvora električne energije

Izvori električne energije

Izvori električne energije predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Izvori električne energije omogućavaju nastavak rada prioritetnih i ostalih potrošača i posle nestanka električne energije iz elektrodistributivne mreže.

Izvori električne energije se mogu podeliti, prema vrsti napona, na dve osnovne kategorija:

– Izvori naizmeničnog napona
– Izvori jednosmernog napona

Od najzastupljenijih izvora električne energije navešćemo sledeće sisteme:

– Generatori
– Dizel Elektro Agregati
– UPS uređaji
– Sistemi besprekidnog napajanja
– Akumulatori
– Baterije

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim izvorima električne energije pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje svih izvora električne energije.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom izvora električne energije će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi izvori električne energije funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem izvora električne energije.

Cene izvora električne energije

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja izvora električne energije su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA IZVORE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1