Ispitivanje električnih sistema

Preduzeća koja se bave ispitivanjem električnih sistema

Ispitivanje električnih sistema

Ispitivanje električnih sistema predstavlja važan segment u proveri funkcionalnosti i eksploataciji električnih sistema u svim tipovima objekata.

Postoji veliki broj tipova i načina ispitivanja električnih sistema. Najčešća ispitivanja električnih sistema, obavezna po zakonu i tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, su:

– ispitivanje električne instalacije
– ispitivanje gromobranske instalacije
– ispitivanje sistema trafostanica itd.

Postoji i niz ostalih ispitivanja koja se rade na električnim sistemima: ispitivanje sistema relejne zaštite, termovizijsko ispitivanje, ispitivanje instalacija strukturno kablovskih sistema itd.

Posle ispitivanja električnih sistema pristupa se izradi stručnog nalaza, izveštaja ili elaborata koji se prilaže za svaki sistem pojedinačno.

Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija niskog napona može da sadrži sledeće: Pregled i funkcionalnost električne instalacije, Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala, Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije, Provera zaštite električnim odvajanjem električne instalacije, Otpornost podova i zidova, Provera uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja, Ispitivanje dopunskog izjednačenja potencijala, Analiza rezultata i zaključak itd.

Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije može da sadrži sledeće: Opis gromobranske instalacije, Vizuelna kontrola, Ispitivanje kontinuiteta gromobranske instalacije, Ispitivanje otpora rasprostiranja gromobranskih odvoda, Analiza rezultata i zaključak, Crtež rasporeda gromobranskih odvoda itd.

Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju trafostanice može da sadrži sledeće: mesto, tip i broj trafostanice, koncept i konfiguracija elemenata trafostanice (broj vodnih odnosno dovodno-odvodnih ćelija, broj merno-spojnih ćelija, broj trafo ćelija, broj transformatora, broj, tip i namenu izvoda u niskonaponskom postrojenju itd.), otpor združenog uzemljenja, stanje spojeva metalnih masa i povezanost na uzemljivač, ispitivanja transformatora: merenja otpora izolovanosti svakog namotaja transformatora između visokonaponskih i niskonaponskih namotaja (VN-NN), visokonaponskih namotaja i mase (VN-M) i niskonaponskih namotaja i mase (NN-M), ispitivanje dielektrične probojnosti odnosno izdržljivosti transformatorskog izolacionog ulja, stanje spojeva i izolatora na transformatoru, provera sušača vazduha i eventualna zamena silikagela, provera delovanja zaštite transformatora za isključenje istih, stanje i funkcionalnost rastavljača u ćelijama, provera stanja kablova sa merenjem otpora izolovanosti, stanje izolatora, stanje sabirnica, stanje zaštitnih čizama i rukavica, stanje građeviskog dela trafostanice, stanje metalnih konstrukcija trafostanice itd.

Ispitivanje električnih instalacija može da obuhvata i sledeće: Ispitivanje otpora uzemljivača, Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika, Ispitivanje impedanse petlje kvara i provera efikasnosti zaštite automatskim prekidanjem napajanja, Ispitivanje funkcionalnosti elektro opreme, Ispitivanje električne instalacije za potrebe priključka na elektrodistributivnu mrežu itd.

Posle upoznavanja sa projektnom dokumentacijom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim električnim sistemima pristupa se ispitivanju istih.

Ispitivanja sistema u oblasti elektrotehnike se primenjuju prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd.

Obavezno je potrebno da instrumenti i uređaji za merenje budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi se navedni električni sistemi ispitali na pravilan način.

U podkategoriji ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH SISTEMA možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave ispitivanjem električnih sistema.

Cene ispitivanja električnih sistema

Cene usluga ispitivanja električnih sistema su različite, određuju se za svaki objekat pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti potrebnih tehničkih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, vremena potrebnog za angažovanje, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH SISTEMA SA IZDAVANJEM ATESTA I SERTIFIKATA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1