Gromobranska instalacija i uzemljenje

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme i izvođenjem radova na sistemima gromobranskih instalacija i uzemljenja

Gromobranska instalacija i uzemljenje

Gromobranska instalacija i uzemljenje predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Gromobranska zaštita predstavlja skup zaštitnih mera protiv direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva. Ona obezbeđuje sigurnost ljudi i životnja, opreme i materijala od eksplozije, požara i rušenja. U elemente zaštite od udara groma ubrajaju se svi metalni delovi spolja, na i u unutrašnjosti zgrade, koji služe za prihvatanje i odvođenje energije groma u zemlju.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima gromobranskih instalacija i uzemljenja pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema gromobranskih instalacija i uzemljenja.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema gromobranskih instalacija i uzemljenja će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: temeljni uzemljivač, uređaji sa ranim startovanjem, brojači udara groma, gromobranska traka, sonde, hvataljke, ukrsni komadi, nosači gromobranske trake. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi gromobranskih instalacija i uzemljenja funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem sistema gromobranskih instalacija i uzemljenja.

Cene gromobranskih instalacija

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema gromobranskih instalacija i uzemljenja su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I UZEMLJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I UZEMLJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I UZEMLJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1