Frekventni regulatori i Soft starteri

Preduzeća koja se bave isporukom uređaja i opreme i izvođenjem radova na ugradnji frekventnih regulatora i soft startera

Frekventni regulatori i Soft starteri

Frekventnih regulatori i Soft starteri predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju regulaciju brzine asinhronih motora. Postoje srednjenaponski i niskonaponski tipovi frekventnih regulatora za različite snage asinhronih motora:

– za jednostavne mašine 0.18 do 15kW
– za pumpe i ventilatore 0,75 do 800kW
– za kompleksne i mašine velike snage 0,37 do 630kW
– za pumpe i ventilatore u HVAC sistemima 0,75 do 75kW

Postoje i frekventni regulatori sa vektorskim upravljanjem odnosno vektorskom regulacijom brzine.

Soft starteri su elektronski uređaji koji omogućavaju regulaciju početne brzine odnosno postepeno („meko“) pokretanje asinhronih motora. Postoje tipovi soft startera za različite snage asinhronih motora:

– za jednostavne mašine od 0,37kW do 75kW
– za pumpe i ventilatore od 4kW do 1200kW

Postoje i soft starteri sa soft stopom, bajpas kontaktorom, konstantnom strujom (rampom), prilagodljivom kontrolom pokretanja itd.

Često su u upotrebi frekventni regulatori u kombinaciji sa ugrađenim soft starterom.

Kontrola brzine asinhronih motora upotrebom navedenih uređaja omogućava sledeće prednosti sa stanovišta energetske efikasnosti: smanjenje troškova električne energije, stabilniji rad motora, manji troškovi održavanja, optimizacija procesa proizvodnje, poboljšano radno okruženje, produžava se radni vek motora itd.

Posle upoznavanja sa projektnom dokumentacijom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim frekventnim regulatorima i soft starterima pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje frekventnih regulatora i soft startera.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja izvršiće se ugradnja odgovarajućih frekventnih regulatora i soft startera za navedene sisteme. Obavezno je potrebno da frekventni regulatori i soft starteri budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi navedeni sistemi funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji FREKVENTNI REGULATORI I SOFT STARTERI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave proizvodnjom i prodajom opreme i profesionalnim izvođenjem radova na ugradnji frekventnih regulatora i soft startera.

Cene Frekventnih regulatora i Soft startera

Cene isporuke uređaja i opreme i izvođenja radova na ugradnji frekventnih regulatora i soft startera su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, mesta i roka isporuke, stanja u magacinu, potreban uvoz robe iz inostranstva, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU FREKVENTNIH REGULATORA I SOFT STARTERA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI FREKVENTNIH REGULATORA I SOFT STARTERA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1