Ex sistemi

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem električnih sistema u Ex zaštiti

Sistemi u Ex zaštiti

Sistemi, uređaji i oprema u Ex zaštiti predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Polaznu osnovu za projektovanje sistema u Ex zaštiti predstavlja Elaborat o zonama opasnosti koji definiše sledeće: projektni zadatak, određivanje vrste materije koja čini eksplozivnu smešu, vreme njene pojave i njene koncentracije, proračun rasprostranjenosti i kvaliteta Ex zona u zavisnosti od vrste eksplozivne smeše, crteže rasporeda i vrste Ex zona, funkcionisanja opreme (sa smernicama za izbor iste) u ovim prostorima itd.

Prilikom projektovanja potrebno je izvršiti izbor komutaciono-zaštitne opreme, izbor, proračun i način vođenja kablova, Izbor instalacione energetske opreme i opreme za automatiku, sisteme zaštite od visokih napona dodira, ventilaciju opasnog prostora itd.

Primena, vrste, klasifikacija i oznake uređaja i opreme u Ex zaštiti su sledeće:
Prema mestu primene: Grupa I – električni uređaji za rudnike u kojima se javlja metan i Grupa II – električni uređaji za sva ostala mesta
Prema zonama opasnosti: Zona opasnosti 0, Zona opasnosti 1 i Zona opasnosti 2
Prema temperaturnima klasama: T1, T2, T3, T4, T5 i T6
Klasifikacija protiveksplozivno zaštićenih električnih uređaja: Exd, Exq, Exo, Exn, Exe, Exp, Exi, Exia, Exib, Exm

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim električnim sistemima Ex zaštite pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema, uređaja i opreme u Ex zaštiti.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom električnih sistema Ex zaštite će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: sistemi u Ex zaštiti, uređaji u Ex zaštiti, oprema u Ex zaštiti – motori u u Ex zaštiti, razvodni ormani u Ex zaštiti, upravljački uređaji u Ex zaštiti, svetiljke u Ex zaštiti, prekidači u Ex zaštiti, signalni uređaji u Ex zaštiti, razvodni uređaji u Ex zaštiti, merni uređaji u Ex zaštiti, razvodne kutije u Ex zaštiti itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi električni sistemi Ex zaštite funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji Ex SISTEMI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem električnih sistema, uređaja i opreme u Ex zaštiti.

Cene Ex Sistema

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja električnih sistema, uređaja i opreme u Ex zaštiti su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE ELEKTRIČNIH SISTEMA EX ZAŠTITE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA ELEKTRIČNE SISTEME EX ZAŠTITE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI ELEKTRIČNIH SISTEMA EX ZAŠTITE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH SISTEMA EX ZAŠTITE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1