EPS gradi na potocima

EPS gradi na potocima

Hidroelektrana Mini

Posle propalih poziva za male hidroelektrane, posao će raditi država. Podižu dve nove i obnavljaju 15 starih HE. EBRD daje 600.000 evra. Početak radova u septembru 2015. godine

JAVNI pozivi investitorima od pre dve godine da grade male hidroelektrane na više od 800 lokacija u Srbiji, završili su se neslavno jer nijedna brana na vodi nije podignuta. Deo ovog posla će sada izgleda raditi – država. “Elektroprivreda Srbije” će od septembra početi izgradnju dve nove mini-hidroelektrane na postojećim vodoprivrednim branama Rovni kod Valjeva i Ćelije kod Lajkovca. Uz to bi konačno trebalo da bude obnovljeno i 15 starih postrojenja.

Sve ovo je planirano još pre četiri godine, za šta su obezbeđena sredsta iz zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj.

– EPS namerava da koristi sredsta zajma EBRD za projekat revitalizacije 15 malih hidroelektrana i za izgradnju dve nove, što će dovesti do poboljšane efikasnosti i smanjenja emisije ugljenika – navode u EPS. – Maksimalni dozvoljeni budžet za ovaj posao je 600.000 evra, a očekuje se da posao počne u septembru 2015. godine, dok je rok za završetak 30 meseci.

Pored dva nova objekta na vodotokovima u centralnoj Srbiji, EPS će od evropskog zajma obnoviti i male hidroeletrane “Kratovska reka”, “Moravica”, “Pod gradom”, “Radaljska reka”, “Seljašnica”, “Turica”, “Vrelo”, “Raška”, kao i “Gamzigrad”, “Jelašnica”, “Sićevo”, “Sokolovica”, “Sveta Petka”, “Temac” i “Vučje”.

Objekti koje EPS sada gradi dogovoreni su još Projektom za male hidroelektrane 2011. godine.

– Postoje veliki problemi sa obnovom tih malih hidroelektrana – objašnjava dr Branislav Branković, jedini elektroinženjer u Srbiji sa licencom sa obnovljive izvore energije. – Elektrana u Turici, na primer, ima spor oko vlasništva, jer je odmah pored izgrađena kuća, pa objekat ne radi sigurno deset godina. Takođe, oko užičke “Pod gradom” postoji problem jer se ne zna ko može da koristi ovde energiju vode. Zato se godinama ništa ne radi.

Instalisana snaga tih 15 mini-hidroelektrana je 17,7 megavata i proizvode godišnje 55 gigavata struje. Nakon revitalizacije njihova snaga će biti povećana za 5,5 megavata na 23,3 megavata, a proizvodnja za 22 gigavat-sata na 77 gigavat-sati godišnje.

SNAGA 0,6 MEGATONA

Hidropotencijal Srbije je veliki, ali se premalo koristi. Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine utvrdio je da mali vodotokovi nose snagu od oko 0,6 megatona ekvivalentne nafte. Raspoloživi potencijal malih hidroelektrana je 4,7 odsto ukupne proizvodnje električne energije u Srbiji ili oko 15 odsto proizvedene energije u hidroelektranama.

ZASTARELI KATASTAR

Lokacije za izgradnju malih hidroelektrana pravljene su na osnovu katarstva iz 1987. godine, a u međuvremenu je voda potpuno promenila svoje tokove, pa je ovaj spisak od 800 lokacija zastareo.

– U Katastru nisu uzeta u obzir ograničenja u pogledu upravljanja režimom voda, vodosnabdevanja, kanalisanja i sanitarne zaštite voda – kažu iz “Srbijavoda”. – Njihova ukupna snaga propisana je na 450 megavata sa propisanom proizvodnjom od 1.590 gigavat-časova godišnje.

Vest je preuzeta sa www.novosti.rs

Nema komentara

Komentari su zatvoreni.

baner-tmc
baner-esajam1