Energetska efikasnost

Preduzeća koja se bave projektovanjem i izvođenjem radova na električnim sistemima energetske efikasnosti

Energetska efikasnost

Električni sistemi energetske efikasnosti predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Projektovanje električnih sistema energetske efikasnosti podrazumeva primenu najnovijih principa, uređaja, opreme i materijala kako bi se u velikoj meri smanjila potrošnja energije jednog objekta. Na taj način se dobijaju niskoenergetski objekti i takozvane pasivne zgrade po svim svetskim standardima iz ove oblasti. Tom prilikom je potrebno preduzeti sledeće:

– izračunavanje energetskog bilansa objekta
– projektovanje sistema energetske efikasnosti
– izvođenje radova po svim svetskim standardima iz ove oblasti
– izdavanje energetskog pasoša objekta

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim električnim sistemima energetske efikasnosti pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova realizuje se prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu zatim prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Prema ovim pravilnicima svi novoizgrađeni objekti i objekti koji se rekonstruišu moraju da zadovoljavaju propisane energetske razrede od A+ do G. Pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema energetske efikasnosti.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom električnih sistema energetske efikasnosti će se, osim superizolacije, predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija i energetski efikasnih sistema, uređaja, opreme i materijala: obnovljivi izvori energije (solarni sistemi, vetrogeneratori…), ventilacija sa rekuperacijom, toplotne pumpe, kućni uređaji sa vrlo visokim energetskim razredom itd. Obavezno je potrebno da uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi električni sistemi energetske efikasnosti funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji ENERGETSKA EFIKASNOST možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem i profesionalnim izvođenjem radova na električnim sistemima energetske efikasnosti.

Cene sistema energetske efikasnosti

Cene projektovanja i izvođenja radova na električnim sistemima energetske efikasnosti su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE ELEKTRIČNIH SISTEMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI ELEKTRIČNIH SISTEMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1