Elektromotorni pogoni

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme i izvođenjem radova na elektromotornim pogonima

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Sistemi elektromotornih pogona se sastoje iz odgovarajućih tehničkih celina neophodnih za funkcionisanje:

– Odgovarajući potrošači: pumpe, kompresori, ventilatori i ostali tipovi elektromotornih potrošača
– Pripadajući razvodni ormani sa odgovarajućom elektroenergetskom opremom, automatikom upravljanja i signalizacijom
– Odgovarajuća elektroenergetska i komandno-signalna električna instalacija

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima elektromotornih pogona pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje elektromotornih pogona.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom elektromotornih pogona će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za elektromotorne pogone: sistemi pumpi, kompresora, ventilatora itd., pripadajući razvodni ormani, odgovarajuća električna instalacija itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi elektromotorni pogoni funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji ELEKTROMOTORNI POGONI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme i profesionalnim izvođenjem radova na elektromotornim pogonima.

Cene elektromotornih pogona

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme i izvođenja radova na elektromotornim pogonima su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA ELEKTROMOTORNIH POGONA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA ELEKTROMOTORNE POGONE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

FELUKA GROUP d.o.o.
Kružni put 71, 11223 Beograd


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA ELEKTROMOTORNIH POGONA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

FELUKA GROUP d.o.o.
Kružni put 71, 11223 Beograd
baner-tmc
baner-esajam1