Elektroenergetska postrojenja

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme i izvođenjem radova na elektroenergetskim postrojenjima

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Elektroenergetska postrojenja se mogu podeliti, prema tipu postrojenja, na:

– Niskonaponska postrojenja
– Srednjenaponska postrojenja
– Visokonaponska postrojenja

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim elektroenergetskim postrojenjima pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje elektroenergetskih postrojenja.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom elektroenergetskih postrojenja će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za elektroenergetska postrojenja: niskonaponska postrojenja, srednjenaponska postrojenja, visokonaponska postrojenja, razvodni ormani: slobodnostojeći, modularni razvodni ormani, razvodni ormani za na zid, razvodni ormani za u zid, razvodni ormani po željenim dimenzijama itd. zajedno sa pripadajućom elektroenergetskom opremom: osigurači, prekidači, okidači, rastavljači, kontakteri, relei, bimetali, tasteri, signalizacija i ostala oprema. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi elektroenergetska postrojenja funkcionisala na pravilan način.

U podkategoriji ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme i profesionalnim izvođenjem radova na elektroenergetskim postrojenjima.

Cene elektroenergetskih postrojenja

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme i izvođenja radova na elektroenergetskim postrojenjima su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA I RAZVODNE ORMANE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

FELUKA GROUP d.o.o.
Kružni put 71, 11223 Beograd


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

FELUKA GROUP d.o.o.
Kružni put 71, 11223 Beograd
baner-tmc
baner-esajam1