Elektroenergetska oprema

Preduzeća koja se bave isporukom elektroenergetskih uređaja i opreme

Elektroenergetska oprema

Elektroenergetska oprema predstavlja važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Pravilan izbor elektroenergetskih uređaja, opreme i materijala: osigurača, prekidača, rastavljača, kontaktera, bimetala, relea, tastera, signalnih svetiljki itd. prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema u objektu.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja izvršiće se ugradnja odgovarajućih električnih instalacija i elektroenergetskih uređaja i opreme: osigurači – automatski, topljivi, niskonaponski, srednjenaponski, visokonaponski, cilindrični, ultra brzi, vrednosti 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 35A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 400a, karakteristika A, B, C i D, veličine 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, DI, DII, DIII, distron itd., prekidači – energetski, vakumski, malouljni, vazdušni, niskonaponski, srednjenaponski, visokonaponski, motorni zaštitni, prekidači snage, izvlačivi, grebenasti (šema brojevi 53…51…, 0-1, 1-0-2, 1-2…), OG prekidači itd., rastavljači, sklopke, teretne sklopke, okidači – naponski, podnaponski itd., kontakteri – energetski, pomoćni, tropolni, kontaktorska kombinacija zvezda-trougao, kontaktorska kombinacija za promenu smera itd., relei – pomoćni, prekostrujni, termički, zemljospojni, podnaponski, prenaponski, kratkospojni, diferencijalni, distantni, vremenski, relei za monitoring, foto ćelije, dimeri itd., bimetali, sabirnice, tasteri, signalne svetiljke, pomoćni kontakti NO, NC, CO itd., redne stezaljke, izolatori, elektroizolacioni tepisi itd.; Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi elektroenergetska oprema funkcionisala na pravilan način.

U podkategoriji ELEKTROENERGETSKA OPREMA možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave proizvodnjom i prodajom elektroenergetskih uređaja i opreme.

Cene elektroenergetske opreme

Cene isporuke elektroenergetskih uređaja i opreme su različite, određuju se za svaki uređaj pojedinačno i zavise od sledećih faktora: količine naručenih uređaja, opreme i materijala, mesta i roka isporuke, načina i rokova plaćanja, avansnog plaćanja, stanja u magacinu, potreban uvoz robe iz inostranstva itd.


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTROENERGETSKE OPREME

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

FELUKA GROUP d.o.o.
Kružni put 71, 11223 Beograd

baner-tmc
baner-esajam1