Električne instalacije

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme i izvođenjem radova na električnim instalacijama

Električne instalacije

Električne instalacije i osvetljenje predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Električne instalacije se mogu podeliti, prema tipu objekata, na:

– Električne instalacije za poslovne objekte
– Električne instalacije za stambene objekte
– Električne instalacije za privredne i industrijske objekte

– Električne instalacije se mogu podeliti, prema vrsti instalacija, na nekoliko osnovnih:
– Elektroenergetske instalacije
– Gromobranske instalacije
– Telekomunikacione i signalne instalacije

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim električnim instalacijama pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih instalacija.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom električnih instalacija će se predvideti ugradnja odgovarajuće opreme i materijala za električne instalacije: razvodne table, osigurači, električna galanterija, priključnice – monofazne, duple, trofazne, TV priključnice, PTT, telefonske priključnice, OG, prekidači – obični, jednopolni, serijski, naizmenični, unakrsni, KIP prekidači, OG, tasteri, indikatori, stepenišni automati, razvodne kutije, RST šine, utikači itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi električne instalacije funkcionisale na pravilan način.

U podkategoriji ELEKTRIČNE INSTALACIJE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme i profesionalnim izvođenjem radova na električnim instalacijama.

Cene električnih instalacija

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme i izvođenja radova na električnim instalacijama su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I OSVETLJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Izdvajamo sledeća preduzeća:

LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I OSVETLJENJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1