Dalekovodi

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i održavanjem sistema dalekovoda

Dalekovodi

Dalekovodi predstavljaju važan segment u funkcionisanju elektroenergetskih sistema i objekata.

Sistemi dalekovoda se mogu podeliti na sledeće naponske nivoe: 400kV dalekovodi, 220kV dalekovodi, 110kV dalekovodi, 35kV dalekovodi, 20kV dalekovodi, 10kV dalekovodi.

Projektovanje i izgradnja sistema dalekovoda predstavlja jedan od tehnički najsloženijih poslova u oblasti elektroenergetskih sistema. Na realizaciju projekta sistema dalekovoda utiče više faktora: složenost projektnog rešenja, naponski nivoi dalekovoda, trasa dalekovoda, dužina dalekovoda, tip konstrukcije stubova dalekovoda, tip provodnika za izvođenje dalekovoda, broja provodnika po fazi dalekovoda itd.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima dalekovoda pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema dalekovoda.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema dalekovoda će se predvideti ugradnja odgovarajuće opreme i materijala za dalekovode: stubovi za dalekovode, portalni stubovi, rešetkasti stubovi, betonski stubovi, drveni stubovi, čelično rešetkasti stubovi, izolatorski lanci, provodnici itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi dalekovoda funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji DALEKOVODI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i održavanjem sistema dalekovoda.

Cene sistema dalekovoda

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i održavanja sistema dalekovoda su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA DALEKOVODA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME DALEKOVODA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA DALEKOVODA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA DALEKOVODA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1