Automatsko upravljanje

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i održavanjem sistema Automatskog upravljanja

Sistemi automatskog upravljanja

Sistemi automatskog upravljanja predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Sistemi automatskog upravljanja sa pojedinačnim segmentima i komponentama se mogu podeliti na:

– BMS – Building management system ili CSNU – Centralni sistem za nadzor i upravljanje – Ovi sistemi predstavljaju računarski kontolisane sisteme upravljanja i kontrole velikog broja električnih i mehaničkih sistema, uređaja i opreme u poslovnim, stambenim i privrednim objektima.

– Industrijska automatika – Ovi sistemi predstavljaju sisteme upravljanja i kontrole industrijskim i tehnološkim procesima, sistemima, uređajima i opremom u industrijskim objektima.

– Pojedinačni segmenti i komponente: PLC i SCADA sistemi koji sa pratećim uređajima i opremom predstavljaju ključne komponente kojima se izvršne funkcije računarskog sistema prenose na krajnje potrošače i na taj način se vrši njihova kontrola i upravljanje.

Sistemima automatskog upravljanja može se vršiti kontrola i upravljanje svim važnim električnim sistemima u objektu:

Elektroenergetskim sistemima, sistemima klimatizacije i ventilacije, sistemima grejanja, sistemima hlađenja, protivpožarnim sistemima, protivprovalnim sistemima, sistemima telekomunikacija, računarskim sistemima, sistemima električnih instalacija, sistemima osvetljenja, audio sistemima, video sistemima, sistemima kontrole pristupa, alarmnim sistemima, bazenskom opremom, električnim prozorima, signalnim sistemima, industrijskim sistemima, tehnološkim sistemima i mnogim drugim sistemima.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim sistemima automatskog upravljanja pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje sistema automatskog upravljanja.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema automatskog upravljanja će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija i sistema: BMS sistemi – Building Management System, CSNU sistemi – Centralni Sistem za Nadzor i Upravljanje, PLC sistemi, SCADA sistemi, industrijska automatika, uređaji i oprema – procesorske jedinice, upravljačke jedinice, komandne jedinice, kontroleri, komunikacioni moduli, senzori, touch paneli, display-i, senzori, izvori napajanja, korisnički interfejs, softverski paketi itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi automatskog upravljanja funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji AUTOMATSKO UPRAVLJANJE možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i održavanjem sistema automatskog upravljanja.

Cene sistema automatskog upravljanja

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i održavanja sistema automatskog upravljanja su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA SISTEME AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1